Thursday, September 30, 2010

nagyon fontos / very important

Arra az esetre, ha esetleg valaki nem hallotta volna, szeretném egy tervezett törvényi változásra felhívni a figyelmeteket az egyházak jogállásval kapcsolatosan. Igyekszem tárgyszerű lenni, de már előre látom, hogy nem tudok majd maradéktalanul megfelelni saját elvárásomnak.

Tegnap (2010. szeptember 29.) látott napvilágot (http://videotar.mtv.hu/Videok/2010/09/29/08/Vege_az_egyhaz_biznisznek__szigoritana_a_kormany_az.aspx) az a tervezett törvényjavaslat, miszerint módosítanák az 1990. évi IV. törvényt (a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról) olymódon, hogy minden magyarországi egyházat újra kellene regisztrálni, de csak a 10 000 tagnál nagyobb, vagy a történelmi jellegű egyházak maradhatnának ezek után egyházak. Mivel a jelenlegi kormánykoaliciónak kétharmados többsége van, a minősített többséget igénylő törvényeket is (így az egyházakról szóló törvényt is) meg tudják úgy változtatni ahogy az nekik (és a támogatóiknak) leginkább megfelel.

A hívek SZJA 1% felajánlásait alapul véve hat-hét jelenlegi magyarországi egyház maradhatna egyház a jövőben. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy az APEH által közzétett SZJA 1% felajánlások alapján a Golgota Keresztény Gyülekezet tizenkilencedik a magyarországi egyházak listáján, 1253 felajánlással (teljes lista itt: http://www.apeh.hu/szja1_1/kimutat/2010_rend_egyh_kiem.html)

Történelmisége okán még további egyházak is megtarthatnák egyházi státuszukat, de a Golgota Keresztény Gyülekezet valószínűleg (ez alapján) nem. Mindez komoly következményekkel járhat (a teljesség igénye nélkül):
 • A gyülekezetekben szolgáló külföldiek és a Vajtán tanulók magyarországi tartózkodását nagyban megnehezítené a változás, hiszen egyházi alkalmazottaknak jelenleg nem kell munkavállalási engedélyt beszerezniük, tehát ez mindenképpen megváltozna.
 • A gyülekezet nem lehetne intézményi fenntartó, tehát nem alapíthatna iskolákat, óvodákat és egyéb intézményeket, ugyanakkor félő hogy a vajtai Golgota Teológiai Főiskola helyzete is ellehetetlenedne, mert a fenntartója többé nem lenne egyház, tehát akár az akkreditációját is elveszítené.
 • A gyülekezet nem kaphatna SZJA 1% felajánlásokat és egyházi kiegészítő támogatásokat sem.
  • A tavalyi adózási adatok alapján az állam közel 353 millió forintot takarítana meg évente (azaz 35 forintot állampolgáronként egy évben) azzal, hogy megvonná a kisebb gyülekezetek egyházi státuszát, miközben a legnagyobbaknak összesen 4 milliárd 850 millió forintot fizetett ki (ebből a Magyar Katolikus Egyház 3 milliárdot, a Magyarországi Református Egyház pedig 1 milliárdot kapott).
 • Talán a legfontosabb az, hogy sajnos mindezek alapján elindulni látszik egy folyamat, amikor felülről megmondják, hogy kik azok (mely szerveződések), akik alkalmasak arra, hogy a társadalom tagjai felé erkölcsi - és egyéb - módon iránymutatásul, példaként szolgálhatnak. A jövőben akkor, amikor Isten igéjét a mi meggyőződésünk szerint hirdetjük, akkor az állam (tehát a többségi társadalom) szerint az nem tekinthető majd vallási tevékenységnek. Tehát ha a jövőben a Golgota Keresztény Gyülekezetbe járok, akkor a társadalom szemében nem leszek keresztény, ami teljes egészében a Magyar Katolikus Egyház véleményét tükrözi (lista itt: http://www.lmrkat.hu/szektak.html) és nem részesülhetek majd a vallás- és lelkiismereti szabadság által nyújtott védelemben.
Isten áldjon benneteket!

---

In the event that someone haven't heard yet, I want to draw your attention to a proposed change regarding the status of churches in Hungary
. I will try to be objective, but I foresee that I won't be able to fully meet my own expectations.

A new proposal was revealed yesterday (September 29, 2010) to alter
Act IV. of 1990. regarding the freedom of conscience, religion, and churches (http://videotar.mtv.hu/Videok/2010/09/29/08/Vege_az_egyhaz_biznisznek__szigoritana_a_kormany_az.aspx). The government will basically ask every church to re-register, but only churches who have more than 10,000 members or those that are historical churches will be allowed to remain churches. Since the current government coalition has two-thirds majority they are able to change even laws that require a qualified majority, so basically they can change things the way it suits their (and their supporters' ) best interest.

Based on personal income tax donations, currently there are 6 to 7 churches in Hungary that could still remain churches. Calvary Chapel is the nineteenth on the list with 1,253 individuals who made donations (the full list is here:http://www.apeh.hu/szja1_1/kimutat/2010_rend_egyh_kiem.html).

On account of their historicity some more churches will be able to retain their status as a church, but unless something changes, Calvary Chapel will not be able to continue as a church. This can have some serious consequences (the list is not exhaustive):
 • Foreigners serving in the churches and students will have a much harder time receiving visas.
 • If Calvary Chapel isn't going to be a church, it will not be able to offer any kind of education (accredited or not), kindergartens and elementary schools included.
 • The congregation will not be able to offer donations under the present tax-deductible system.
  • Based on last year's tax data, the state would save 353 million forints in a year (or 35 forints per citizen annually) if they deny giving the status of a church to smaller congregations. All the while a total of almost 5 billion forints were paid out to the largest churches (the Hungarian Catholic Church received 3 billion forints, the Reformed Church of Hungary received 1 billion forints).
All these seem to point in the same direction, namely that someone will be appointed to declare who (which organizations) is capable of declaring moral and other guidelines / teaching, who is able to guide spiritually, or serve as an example. In the future, when preaching the Word of God as we understand it, the state (that is, the majority of society) will not regard that as a religious activity. So in the future when I go to Calvary Chapel I will not be considered a Christian in the eyes of the society, which is already the opinion of the Hungarian Catholic Church (http://www.lmrkat.hu/szektak.html), meaning that I will not be protected by the freedoms given to me currently on account of
freedom of conscience and religion.

God bless you!