Tuesday, July 13, 2010

egy szó a pénzről / a word about money

Ami Isten tiszteletét illeti, sok embernek ebben a legnehezebb a pénz területe. Azt gondoljuk, hogy a hitünk és a pénz két különálló dolog. Megdolgozunk a pénzünkért és hiszünk Istenben. A Biblia azt tanítja, hogy minden Istené, mi egyszerűen csak az Ő vagyonának sáfárai vagyunk. Ez az első alapelv, amit meg kell értenünk a pénzzel kapcsolatban: nem a miénk, hanem Istené, mi sáfárok vagyunk.

When it comes to honoring God, one of the hardest areas for many people is their money. We think that money & our faith are two separate things. We earn our money & we believe in God. The Bible teaches that everything belongs to God, we are simply stewards of His riches. This is the first fundamental principle we need to understand about money, it’s not ours, it’s God’s, we are stewards.

Jézus sok példázatában használta a pénzt, mint illusztrációt és azt, hogy legyünk annak hű sáfárai. Túl gyakran „elszellemieskedjük” ezeket a részeket és azokra a „nem látható” dolgokra vonatkoztatjuk ezeket, amiket Isten nekünk adott (t.i. ajándékok, képességek). Bár az igaz, hogy az ajándékainknak is sáfárai vagyunk, de azt gondolom, hogy Jézus azt akarta, hogy megértsük a fontosságát annak, hogy jó sáfárai legyünk a pénznek, amit Isten ránk bízott.

In many of His parables Jesus used the illustration of money & being a faithful steward of it. Too often we spiritualize these passages & talk about the “unseen” things that God has given us (i.e. gifts, abilities). Though it is true we are to steward our gifts, I think Jesus wanted us to understand the importance of being good stewards of the money that God entrusts to us.

A Biblia tele van bölcsességgel azzal kapcsolatban, hogy hogyan bánjunk bölcsen azzal a pénzzel, amit Isten ránk bízott. Nézzünk meg néhány ilyen alapelvet. Azt remélem, hogy ez segít abban, hogy jobban tiszteld Istent a pénz területén.

The Bible is packed full of wisdom for us about how to be wise with the money God gives us. Let’s look at some of these principles. It’s my hope that these will help you honor God better with money.

1. Tiszteld meg Istent az első zsengével.Példabeszédek 3:9-10. Ez azt jelenti, hogy az elsőt, a legjobbat add Istennek. Nem akarok dogmatikus lenni abban, hogy mennyit adj. A 2 Korinthus 8 és 9 arról tanít, hogy legyünk nagylelkű adakozók. Ez minden ember életében másként néz ki. Hogy ha nem tiszteled Istent azzal, hogy anyagilag is részt veszel a munkájában, akkor a Malakiás 3 szerint meglopod Istent. Ha téged meglopna valaki, aztán meg pénzt kérne tőled, adnál neki?

1. Honoring God with the firstfruits. Proverbs 3:9-10. This means giving God the first & the best. I don’t don’t want to be dogmatic on how much to give. 2 Corinthians 8 & 9 teaches us to be generous givers. This looks different for every person. If you’re not honoring God by financially taking part in His work, then Malachi 3 says that you’re robbing from God. If someone was stealing from you, would you give them money if they asked?
I believe that the giving of firstfruits should be given to the church. Anything above and beyond that is up to you as you’re led by the Holy Spirit.
Do I honor God with my gross or net salary? The question I ask you is which one do you want God to bless?


2. Bölcs dolog, ha van pénzügyi terved. Példabeszédek 21:5Költségvetést készíteni nem is olyan nehéz, mint ahogy hangzik. Egy listát kell készíteni a bevételekről és a kiadásokról. Az a jó, ha kevesebb kiadásod van, mint bevételed, különben hamar bajba kerülsz. Ami igazán nehéz a költségvetésben, az az, hogy tartani kell magunkat hozzá. Ha a költségvetés készítésében szükséged van segítségre, írj egy e-mailt a info@golgotaszeged.hu címre és segítünk.

2. It’s wise to have a financial plan! Proverbs 21:5. Making a budget isn’t as hard as it sounds. It’s making a list of income & expenses. It’s good if your expenses are less than your income, otherwise you’ll be in trouble, fast! What’s hard about a budget is sticking to it. If you need help creating a budget just send an e-mail to info@golgotaszeged.hu & we’ll help you.

3. Rakj félre a nehéz napokra. Példabeszédek 30:25Sajnos a legtöbb embernek nincs megtakarított pénze. Szakértők azt mondják, hogy jó, ha az embernek van 4-6 hónapnyi megtakarítása a váratlan helyzetekre. Senki nem tud ennyi pénzt megspórolni egy nap alatt. Ez csak apránként megy. Jó ötlet, hogy amikor megkapod a fizetésedet, akkor ebből megtiszteled Istent (mondjuk 10%-kal), félre raksz 10%-ot, és befektetsz 10%-ot (erről még később beszélünk). Szépen lassan össze tudsz gyűjteni bizonyos megtakarításokat, így nem kell adósságba keveredned.
Ma van a legjobb alkalom, hogy elkezdj félrerakni! Tehát, kezdj el félrerakni, és ne nyúlj a megtakarításokhoz.

3. Save for a rainy day. Proverbs 30:25. Sadly most people today have no money saved. Experts say it’s good to have 4-6 months of living expenses saved in the event that something happens. No one can save that much money overnight. It happens a little at a time. It’s a good idea, when you get your salary, to honor God (for example with 10%), save 10%, and invest 10% (we’ll talk more about that later). Over time you will be able to accumulate savings so you don’t have to go into debt.
There is no better time to start saving than today! So start saving money & don’t touch your savings!


4. Gondold át a kiadásaidat. Példabeszédek 22:7Manapság nagyon könnyű hitelhez jutni, de azzal együtt ez egy nagyon veszélyes dolog. Most, hogy ezt írom, én is küzdök egy svájci frank alapú autóhitellel, amelynek havi törlesztőrészlete 30%-kal ment fel az elmúlt 3 évben. Régebben mindig azt mondták, hogy jobb spórolni valamire és aztán megvenni, mint hitelre venni és aztán fizetni. Ha nem akarsz a hitel csapdájába kerülni, tegyél félre valamire és csak aztán vedd meg.
Ha neked is van hiteled, mint nekem, legyen az autó hitel, vagy személyi kölcsön (azt gondolom, hogy a lakáshitel az egy „jó” hitel, mert az otthonod, sok más dologgal ellentétben, megőrzi az értékét), azt javaslom, hogy fizesd ki amilyen gyorsan csak tudod, és ha egyszer már kint vagy az adósságból, ne is keveredj bele újra. Ez lehet, hogy azt fogja jelenteni, hogy másokkal ellentétben a cuccaid nem a legújabbak lesznek, de az érme másik oldala pedig az, hogy neked pedig olyan szabadságod van, ami nekik nincs.

4. Consider your expenses. Proverbs 22:7. Today credit is very easy to get but at the same time very dangerous to have. As I write this, I’m struggling with a car loan that is based in CHF and my monthly payment has gone up 30% in over the course of 3 years. People have always said it’s better to save up and buy something rather than buy it on credit & pay it off. If you want freedom from credit, save up for something then buy it.
If you, like me, have credit, be it a car loan or credit card (I believe a home loan is a “good” kind of credit because your home will keep value not lose it like so many other things), my advice is to pay it off as soon as you can & once you’re out of debt, commit to staying out of debt. That may mean you don’t have all the newest things everyone else has but on the flipside you’ll have a freedom in life that they won’t.


5. Légy nagylelkű. Példabeszédek 11:24-25Isten egy nagylelkű Isten, és ha követjük Őt, akkor nekünk is nagylelkűnek kell lennünk. A nagylelkűség bármiben megnyilvánulhat, akár abban, hogy segítesz egy szükséget szenvedő embernek, vagy egyszerűen abban is, hogy megnyitod az otthonodat és megvendégelsz embereket.
Mivel a legtöbbünk korlátozott anyagi körülmények között él, a nagylelkűség csak akkor lehetséges, ha tervezünk és költségvetést készítünk ezzel kapcsolatban.

5. Be generous. Proverbs 11:24-25. God is a generous God & to follow Him means we’re to be generous too. Generosity means everything to helping someone out with a need they have to simply opening your home to people, showing hospitality & feeding them.
Because many of us live on limited finances, generosity will only be possible if we plan & budget for it.


6. Gondolj a jövőre. Példabeszédek 13:11Sokszor csak azon gondolkodunk, hogy hogyan éljük túl ezt a hónapot, és eszünkbe se jut, hogy mi lesz 10, 15, 20 év múlva. Ha azt reméled, hogy a kormány gondoskodni fog rólad, ha majd öreg leszel, felejtsd el. Isten sosem mondta, hogy a szociális ellátórendszertől várjuk a segítséget, Isten bölcsessége az, hogy gondolkodj előre, és te gondoskodj a jövődről.
Olyan hosszú távú befektetéseket kell csinálnod tehát, amelyek 15-30 év múlva járnak le.

6. Think about the future. Proverbs 13:11. Many times we are only thinking about getting through the month with no thought to 10, 15, 20 years down the road. If you’re hoping that the government will take care of you when you’re old, stop hoping. God never told us to look to the social welfare systems for help, God’s wisdom is for people to think ahead & provide for their future.
One thing you should be doing is making sound investments that will pay off in 15-30 years.


Gondolatébresztő:

1. Mennyire jól dicsőítesz a vagyonoddal?
2. Milyen gyakorlati dolgokat kell megtenned, hogy jobb sáfár légy?
- Költségvetésre van szükséged?
- Vissza kell vágnod a kiadásaidat?
- El kell kezdened befektetni?
- El kell kezdened félre rakni?
3. Mit tanultál azoktól a nagylelkű emberektől, akiket ismersz?

Remélem ezek a dolgok segítettek abban, hogy Biblikusabban gondolkozz a pénzedről, és bátorítottak abban, hogy elkezdj változtatni azon ahogy élsz.

Food for thought

1. How well are you worshipping with your wealth?
2. What practical things do you need to do to be a better steward?
- Do you need to budget?
- Do you need to cut expenses?
- Do you need to start investing?
- Do you need to start saving?
3. What have you learned from generous people you know?


I hope these things have helped you to think more Biblically about your money & have encouraged you to start making changes to the way you live.


Jézusért
For Jesus

Kyle