Friday, August 6, 2010

keress és szeress /seek & love

Néhány héttel ezelőtt befejeztük Jakab levelét. Utolsó alkalommal Jakab gyülekezetnek szóló bátorítását néztük meg arról, hogy keressék meg azokat, akik eltávolodtak az igazságtól. Mindig szomorú, ha az emberek eltávolodnak az igazságtól. De ha ez történik, nem szabad őket egyszerűen csak elengedni és az „Úrra bízni” őket. Jakab arra bátorít, hogy szeretettel keressük meg őket, hogy láthassuk ahogy helyreáll az Istennel és az Ő gyülekezetével való közösségük.

A couple of weeks ago, we finished the book of James. In our last study, we looked at James’ encouragement to the church to pursue those who have wandered from the truth.

It’s always a sad thing when people wander from the truth. But when people wander, we shouldn’t just let them go & “trust the Lord” for them, James encourages to lovingly pursue them that we might see them restored to fellowship with God & His church.

Az évek alatt itt, a szegedi Golgotában sok embert láttunk bejönni az ajtón. Hálásak vagyunk azokért, akik azért menetek el, mert más városban, vagy országban szolgálják Jézust. De sajnos sok olyan embert is láttunk, akik más okok miatt mentek el.

Over the years here at Golgota Szeged, we’ve seen many people come through our doors. We praise God for those that have gone on to serve Jesus in another city or country. But sadly we’ve also seen a lot of people leave for other reasons.

Sok oka lehet annak, ha valaki elhagyja a hívők közösségét. Mi a szegedi Golgotában hisszük, hogy két indokolt esetben lehet elhagyni egy gyülekezetet. Ha egy el nem rendezett bűn van a gyülekezetben, vagy ha nem Biblikus a tanítás. Sajnos a legtöbb ember azért hagyja el a gyülekezeteket, mert valaki megbántja őket, vagy mert nem úgy mennek a dolgok, ahogy ők szeretnék. Lehet, hogy egy későbbi bejegyzés során ezekről is fogok írni. De visszatérve erre a gondolatmenetre; hiszem azt, hogy mi, gyülekezetként elbuktunk abban, hogy nem mentünk utána azoknak, akik elmentek. Hagytuk, hagy menjen tovább az életünk anélkül, hogy különösebben törődtünk volna azokkal, akik nem voltak már közöttünk. Ez a „nem tudom, nem fáj” -féle bűn, az hogy nem törődünk másokkal.

There a many reasons why someone might leave a fellowship of believers. We at Golgota Szeged, believe two valid reasons for leaving a church would be sin that is not dealt with in the life of the church or if the church were teaching doctrine that isn’t Biblical. Sadly most people leave churches because someone else in the church hurt them or the church isn’t doing things the way they want. Maybe in a future post we will deal with those points. But for the discussion here, we as a church, I believe, have failed to pursue those who have left. We have allowed our lives to go on with little or no concern for those who are no longer around. It’s the “out of sight, out of mind” sin of not caring for people.

Azt gondolom, hogy nagyon sok ember rendezni akarja az életét Istennel és vissza akar térni az Isten népével való közösségbe, de zavarban vannak és szégyenlik magukat azt gondolván, hogy mi, akik itt maradtunk a közösségben haragszunk rájuk, vagy dühösek vagyunk. Azt nem tudom, hogy ki hogy érzi magát azzal kapcsolatban, amiért elment, de azt elmondhatom, hogy nem haragszunk, vagy nem vagyunk dühösek senkire.

I think many people want get their lives right with God & get back into fellowship with God’s people, but they feel embarrassed & ashamed & think that we who stayed in fellowship are mad or upset with them. How a person feels about why they wandered, I don’t know, but I can say that we are not upset or mad with people.

Tudjuk és hisszük, hogy Isten szeretet (1 János 4,8). És ha megvizsgáljuk Isten szeretetét a Bibliában, azt láthatjuk, hogy Isten utánamegy az embereknek. Ha azt állítjuk, hogy szeretjük Istent és hogy Isten szeretete van bennünk, akkor nekünk is utána kell mennünk az embereknek.

We believe & know that God is love (1 John 4:8). And when you examine the love of God in the Bible you see that God’s love is active in pursuit of people. If we claim to love God & have His love in us, then we should be active in our pursuit of people as well.

Hagy bátorítsalak arra, hogy először emlékezz vissza, hogy Isten hogyan ment utánad! Eléggé szeretett ahhoz, lejöjjön a Mennyből és emberként egy olyan életet éljen, amit mi nem tudtunk volna, meghaljon helyettünk és egy olyan ajándékot adjon, amit mi ne érdemeltünk meg.

So let me encourage you to think first about how God pursued you! He loved you enough to step out of Heaven and come as a man to live the life we could not live, to die the death we should have died, to give us the gift we cannot earn.

Most szánj egy percet arra, hogy gondolj azokra az emberekre, akikre emlékszel, hogy régebben a közösségben voltak, de már nincsenek itt. Kik azok az emberek? Mi van velük? Nem tudod? Lehet, hogy ma van az a nap, amikor fel kell venned a telefont és felhívni valakit és csak megkérdezni, hogy hogy van. Lehet, hogy ma van az a nap, amikor újjá kell építeni a felégetett hidakat.

Now take a minute & think about people you know who were once in fellowship but now aren’t. Who are they? What’s going on in their lives? Don’t know? Maybe today is the day you need to pick up the phone & call someone, just to see how they are doing. Maybe today is the day to start to rebuild bridges that have been burned.

Isten szeret bennünket és utánunk jön. Hívőkként része az elhívásunknak az is, hogy mi is utána menjünk azoknak, akik valamilyen oknál fogva elhagyták a közösséget.

God loves & pursues us. Part of our calling as believers is to love & pursue those who, for one reason or another, have left fellowship.

Befejezésképpen tehát arra bátorítalak, hogy keresd meg azokat, akik nincsenek már benne a közösségben és menj utánuk szeretetben, mert ha te volnál ilyen helyzetben, nem örülnél, ha valaki te utánad menne?

So in closing, let me encourage you to reach out & pursue, in love, those who aren’t in fellowship any more because if you were out of fellowship for a while, wouldn’t you want someone to pursue you?

Jézusért!

For Jesus,

Kyle